%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*/ -->

Köszöntő

A székesfehérvári Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend nevében tisztelettel köszöntöm honlapunk látogatóit. Borlovagrendünk tagsága a 2002-es megalakulása óta az Alapszabályban rögzített célkitűzések megvalósításán közös erővel munkálkodik. A Koronázóváros történelme, őseink és a múlt tisztelete, valamint legendánk szerint a római korig visszanyúló, Noé-hegyi szőlő és borkultúra hagyományai stabil alapot szolgáltattak Borlovagrendünk létrehozásához.

Tagságunk – a legnemesebb italt, a bort tisztelő – szőlő és bortermelő gazdák, pincészetek, hobbi-borászok és bort tisztelő polgárok körét tömörítő, összetartó közösség. A megalakulás óta eltelt évek során tagságunk kiforrta magát, Borlovagrendünk letisztult, érettebbé vált és nemesedett is. Tagjaink felkészültsége a szakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatok színvonalas ellátását és megvalósítását segíti. Borlovagrendünk küldetésszerűen népszerűsíti pincészetei borainak – kiemelten Zászlós borának - mint egészségvédő és természetes italnak a mértékletes fogyasztását.

Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, eddigi sikereinkre, melyek továbbra is a minőség iránt köteleznek el bennünket. Köszönetet nyilvánítok mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak Borlovagrendünk megalapításához és eredményes működtetéséhez, és emelem poharam valamennyi borlovag és borbarát egészségére.


Dinnyés Ferenc
elnök-nagymester

A Borlovagrend Célja

– a tájegység szőlő termesztési, – borkészítési hagyományainak ápolása, tárgyi emlékeinek felkutatatása, történeti, kulturális értékek megőrzése, fejlesztése,

– a minőségi szőlő termesztés és borkészítés propagálása, a kulturált borfogyasztás népsze rűsítése,

– a szakszerű borkóstolás fortélyainak széleskörű megismertetése, oktatása,

– a borkóstoláshoz , borfogyasztáshoz tartozó gasztronómiai kultúra népszerűsítése, bormarketing tevékenység erősítése, szakmai és közönség rendezvények szervezése, borversenyek, borestek rendezése, a gasztronómia, a borkultúra és a művészetek közötti kapcsolat fejlesztése,

– a borrendhez kötődő pincészetek boraink és borászainak népszerűsítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása a szőlészet-borászat területén, társ-borrendekkel, borászati-, és gasztronómiai egyesületekkel való kapcsolattartás, bortúrák, tanulmányutak szervezése,

– a szőlész-borász társadalom szakmai összetartozásának, erősítése, építése,

– a magyar nemzeti karakter, lokálpatriotizmus és büszkeség erősítésének ösztönzése a borkészítés, borkezelés, borfogyasztás, hagyományos eszközeivel,

– a borturizmus meghonosítása a városban, megyei és országos borút hálózatba történő bekapcsolódás.

Állandó éves programjaink

– Vince napi vessző vágás ~ a szőlőskertben vágott vesszőből termés becslés.

– Zászlósbor megválasztása szakavatott bíráló bizottság által.

– Borászati Szak Estély, Díjátadó Borgála ~ Fejér Megye borrendi delegációinak és borászainak részvételével.

– Borverseny rendezése társborrendek bevonásával.

– Fejér Megyei Borrendek Találkozója ~ a szakmai konzultáció a kapcsolat építést szolgálja.

– Királyi Napok ~ Magyarországi és Kárpát-medencei Borlovagrendek Találkozója. MBOSZ Szakmai Nap és Konferencia.

– Szent márton napi újbor mustra ~ a megfort újborok minősítése.

Ruházata és emblémaja

A Borlovagrend zászlója

Piros-kék, hosszában felezett zászlóselyem, alul arany színű díszrojtozással, egyik oldalának közepén a Borlovagrend címerével, központi részén a címer pajzsban a hegycsúcson álló Noé Bárkájával, melyet két oldalról szőlőfürt és szőlőlevél fog közre, tetején Székesfehérvár Szabad királyi város címerének koronájával, a címer kettős körét a Borlovagrend nevének feliratozása keretszerűen zárja le.

A Borlovagrend díszöltözete

A talár: zárt, állógallérú, földig érő ornátus, kékes színű puha kelméből, pelerin jellegű kéznyílással, elöl három, bordó magyaros sújtású huszárzsinóros kaplis záró díszítéssel, a szív felett a borlovagrend hímzett jelvényével. A díszöltözet tartozéka az azonos színű fejfedő.

A Borlovagrend medálja

A medál kör alakú, fekete bőr alapon, fonott bőr keretezéssel, ezüst színű, fémrátétes, 9 cm átmérőjű medál, mely a Borlovagrend plasztikus, domborított kivitelű jelvénye. A medált a Borlovagrend nevének feliratozása a kettős körben keretszerűen fogja körbe, a pajzsmezőn belüli motívumban a hegycsúcson álló Noé bárkája látható, két oldalról szőlőfürt és szőlőlevél övezi, tetejét a város ősi címerének koronája zárja le. A medál fonott bőrszíjjal akasztható a nyakba.